تبلیغات
پناه بی‌پناهان - طبیب جسم و جان
بارالها رهبر اسلامیان كی خواهد آمـد

جانشین خاتم پیغمبران كی خواهد آمد


دردمـنـدان غـمـش را كشت داروهای مـهـلـك

دردمندان را طبیب جسم و جان كی خواهد آمد

 
درد ما درمان ندارد جسم عالم جان ندارد

این تن بی روح را روح روان كی خواهد آمد

غم فزون شد قلب خون شد صبر از دل ها برون شد

شیـعیان را غمگـسـار مـهـربــان كـی خــواهــد آمــد

قــلـب اگــر از كــار نمـانــد روح انــدر تــن نــمــانــد

آن كه هم روح است هم قلب جهان كی خواهد آمد

مـوج طـوفان بلای ظلم شد  نزدیك یا رب

ناخدای كشتی اسلامیان كی خواهد آمد

آتـــش نــمـــرودیــان ســر تـا ســر عــالـــم گـــرفــتـــه

آن كه سازد این جهان را چون گلستان كی خواهد آمد

انـتـظـار مـصـلـحـی دارد جــهــان امــا نـدانـــد

مصلح كل رهنمای انس و جان كی خواهد آمد


تاریخ : 1394/03/4 | 17:14 | نویسنده : محمد | هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • یا غریب